Chung sức, chung lòng xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc
In trang

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 và Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021 - 2030. Năm 2021 cũng là năm tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Thể hiện vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã hướng dẫn tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, giữ vững chủ quyền quốc gia, ổn định chính trị - xã hội, thi đua phát triển kinh tế, xây dựng đất nước giàu mạnh, văn minh, cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Thông qua các ngày lễ lớn và sự kiện trọng đại của đất nước, giáo dục lòng yêu nước, truyền thống lịch sử, phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường dân tộc. Tạo không khí phấn khởi và sự đồng thuận xã hội, cổ vũ động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, chung sức chung lòng thực hiện các giải pháp duy trì tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Tiếp tục “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp. Chú trọng công tác của mặt trận và các đoàn thể, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác đối ngoại nhân dân; nắm bắt tư tưởng để định hướng dư luận trong nhân dân; nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ quyền biển đảo. Phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tăng cường giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Hương Giang phát biểu tại Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020 triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2021

Trong công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, cần nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về quan điểm, đường lối của của Đảng, chính sách pháp của Nhà nước, mục đích, vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác bầu cử trong củng cố, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng, sự đồng thuận xã hội, đảm bảo thực hiện thành công cuộc bầu cử; chủ động đấu tranh với những âm mưu, hoạt động chống phá, cản trở của các thế lực thù địch.

Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân Tân Sửu 2021, cần lắm sự chung tay góp sức của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, sớm đưa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng thành hiện thực cuộc sống.

                                                                                Bùi Văn SơnThống kê truy cập
  • Đang online: 9
  • Hôm nay: 15
  • Trong tuần: 2 359
  • Tất cả: 166676

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ 

CÔNG ĐOÀN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH BÌNH PHƯỚC
Địa chỉ: Ấp 1, xã Thành Tâm, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.
Điện thoại: (0271).3.603.779 - Email: congdoankcnbp@gmail.com
Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Bá Lợi  - Chủ Tịch